Navigace

Obsah


Veškeré dokumenty naleznete v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
POPLATKY V ROCE 2020 19.12.2019 31.12.2020
Oznámení 15.12.2017 31.12.2021

Vyhlášky

Rozpočty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet obce na rok 2020 14.12.2019 31.12.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018 30.06.2019 30.06.2020
FIN 2018 30.06.2019 30.06.2020
Rozvaha 2018 30.06.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty 2018 30.06.2019 30.06.2020

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Újezdní úřad Hradiště - leden 2020 08.01.2020 31.01.2020
ROZPIS ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKOUNOV 2020 03.01.2020 31.12.2020
Brigáda Okounov 10.12.2019 30.06.2020

Hospodaření obce -Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtový výhled 2019-2021 15.12.2017 31.12.2021